Begeleiden

In de begeleidersopleiding ontwikkel je je als Focusing begeleider van mensen die er nog niet bekend mee zijn. Je werkt aan je ‘focusfitheid’ en je vermogen om af te stemmen op een focusser, veiligheid te creëren en verwachtingen los te laten. Je leert op een constructieve manier om te gaan met wat zich aandient en de focusser verder te helpen. Hier vind je een uitgebreider overzicht van de inhoud van de begeleidersopleiding.

Huiswerk is een belangrijk onderdeel. Tussen de lessen heb je sessies met oefencliënten die je opneemt (video en/of audio) en waarvan je een transcript maakt en een kort reflectieverslag. De opnames en transcripten bespreken we in de lessen. Daarnaast bestaat elke les uit thematische onderwerpen en werkvormen, die worden afgestemd op wat jij nodig hebt. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en interactie tussen de deelnemers. Daarnaast wissel je Focusing uit met je medecursisten en heb je een privésessie. Hier vind je meer informatie over de inhoud van de opleiding en wat van je wordt verwacht als je meedoet.

Voor 2023 staat nog geen begeleidersopleiding gepland. De negen maandelijkse bijeenkomsten zijn op woensdagen bij de Tarotschool in Utrecht. Werktijden zijn van 09:30 tot 16:30 uur. Bij voldoende belangstelling zullen de precieze data in onderling overleg worden gepland.

Bij succesvolle afsluiting van de opleiding ontvang je het certificaat Focusing begeleider dat wordt erkend door The International Focusing Institute. 

Kosten zijn € 1750. Voor minima is reductie mogelijk. 

Ik wil meer weten over de begeleidersopleiding.

9 + 11 =

Adam brengt je op een deskundige manier stapsgewijs in aanraking met de wijsheid van je lichaam. De training heeft een goede balans tussen theorie en oefenen en Adam geeft op een plezierige manier opbouwende feedback. Met veel enthousiasme kijk ik uit naar de vervolgtraining. Ik wil nog beter naar mijn gevoel leren luisteren en nog beter leren luisteren naar en afstemmen op de mensen die ik begeleid.

Doesjka Kuhlemeier

Beeldcoach ®

Na de basis- en vervolgtraining bij Adam is het Focussen een natuurlijk element in mijn dag geworden. De prettige afwisseling van zelf ervaren en ‘theorie’, het tweewekelijks ritme met tussendoor oefenen met focusmaatjes heeft er zeer aan bij gedragen dit zo te kunnen integreren. 

Ik vind het krachtig en prachtig dat een focusbegeleider niet méér doet dan aandachtig luisterend aanwezig zijn: geen interpretaties, geen adviezen, geen diagnoses. Als focusser ben je je eigen kundige ‘heelmeester’. Getuige zijn bij zo’n ‘innerlijke ontmoeting’ van een medemens, ervaar ik als zeer verbindend en vervullend.

Karin Rijpma

Therapeut en coach

“The ‘problems’ inside you are only those parts of the process that have been stopped. The aim of focusing is to unstop them and get the process moving again.”

Adam de Jong  |  adam@focusingutrecht.nl  |  06 211 606 81